CIRI – CIRI ORANG YANG BERTAQWA

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.(QS. Ali Imran: 136) Ayat tersebut di atas adalah jaminan kebenaran dan keridhaan Allah bagi orang-orang yang bertaqwa.